Bağımlı Ve Bağımsız Değişken Nedir, Nasıl Bulunur? Bağımlı Ve Bağımsız Değişken Örnekleri Nelerdir?

Bağımlı değişken, insanların kontrolü altında yaşanması mümkün olan değişikliklerden etkilenmesinin söz konusu olduğu bir kavran olarak bilinmektedir. Bağımsız değişken ise insan kontrolünün yaşanması söz konusu olduğu değişkenler olarak ifade edilebilmektedir.

Bağımlı ve Bağımsız Değişken Nedir, Nasıl Bulunur?

Bağımlı ve bağımsız değişken birbirleriyle bağlantılı olduğu bilinen paralel konular olarak ifade edilebilmektedir. Bağımlı değişkenin insan kontrolü altındaki değişiklerden etkilenmesi durumunda söz konusu olan ve buna bağlı olarak değişim gösteren değişkenler olduğu bilinmektedir. Bağımsız değişkenlerin ise insan kontrolü altında yaşanması durumunda meydana gelen değişiklikleri ifade ettiğini söylemek mümkün olmaktadır.

Bu durumda bağımlı değişken denilmesi durumunda herhangi bir durumun insan kontrolü altında değiştiğinin düşünüldüğü anlaşılmaktadır. Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin birbiriyle paralel bir şekilde bulunduğunu söylemek mümkün olmaktadır.

Bir durumun ele alınması sonucunda insanın bu durum üzerinde bilinçli bir şekilde değişiklik yapması ve sonrasında bu durumun tetiklenmesi ve bağımsız değişken üzerinde bir etkiye sahip olması şeklinde ifade edilmesi de mümkün olmaktadır.

Bağımsız değişkenlerin ve bağımlı değişkenlerin bulunması konusunda ise uygulanan çeşitli deneyler bulunmaktadır. Yapılan bu uygulamalara bağlı olarak ise bağımlı değişkenliğin oluşumunun bağımsız değişkenler üzerinden anlatılması da mümkün olabilmektedir.

Bağımlı ve Bağımsız Değişken Örnekleri Nelerdir?

Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin daha iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için verilen örneklerin oldukça önemli olduğunu söylemekte mümkün olmaktadır. Bağımlı ve bağımsız değişkenler anlatılırken konunun temelinde birbirini tetikleyen etkilerin olduğu ifade edilebilir. Deneysel bir çalışma yapılabilmesi de mümkün olmaktadır. Örnek vermek gerekirse sütün bozulmasına sıcaklığın etkisi kontrollü deney yöntemiyle gözlemlenebilmektedir.

Deney sırasında aynı marka sütün, aynı miktarda ve aynı hava koşullarında değişkenlere bağlı tutulmasıyla birbiriyle özdeş olan iki ayrı kaba sütün konulması gerekmektedir. Birinci kapta bulunan sütün ve ikinci kapta bulunan sütün farklı derecelerde muhafaza edilmesi sağlanmalıdır. Bu durumda bağımlı değişken karşımıza sıcaklık olarak çıkmaktadır. Çünkü sıcaklık, insan tarafından değiştirilen bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır.

Verilen örnekte yer alan bağımsız değişkenin ise sütün bozulması olarak ifade edilmesi mümkün olmaktadır. Aynı zamanda sütün bozulmasına bağlı olarak üretilen bakteri miktarı da bağımsız değişken olarak bilinmektedir.

Verilen örnekten de anlaşabileceği üzere, bir insanın etkisiyle değiştirilen bir durum bağımlı değişken olurken, bu durumun etkilerinin ortaya çıkması ise bağımsız değişken olarak ifade edilebilmektedir.

By Editor

Haber Articles Dizin Makale Kaliteli Backlink Film Dizi Sohbet Odaları Antalya Boya Seo Hzimetleri E haber Türk 7/24haber Free Backlinks Free Shop Yüksek DR Backlink Articles Directory Articles Backlink Dofollow Backlink Dofollow Backlink Platform Footer Backlink Backlink News Haber