Açısal Momentum Nedir, Nasıl Hesaplanır? Açısal Momentum Formulü Nedir?

Açısal Momentum Nedir?

Bir cismin dönüş hareketine devam etmesine açısal momentum adı verilir. Bu ifade cismin kütlesine, hızına ve şekline göre değişmektedir. Açısal momentum vektör birimi olmaktadır. Cismin belli bir eksende sahip olmuş olduğu dönüş eylemsizliği ile dönüş hızının ifade edilmesi için kullanılır.

Bir nesne hareket ederken momentuma sahip olduğu söylenmektedir. Bu nesne dönerken terim açısal momentum halini almaktadır. Bu hareket başka bir kuvvet uygulanmadığı müddetçe hızını değiştirmemektedir. Açısal momentum bir cismin dönüş hareketine devam etmesinin bir göstergesi olup bu cismin kütlesine, hızına ve şeklinde bağlı olmaktadır. Bir vektör birimi olan açısal momentum L şeklinde ifade edilmektedir.

Açısal Momentum Nasıl Hesaplanır?

Cismin enerjisi sebebiyle sahip olduğu harekete momentum denilir. P harfi ile ifade edilmektedir. Açısal momentumu anlamak için momentumu iyi bilmek çok önemlidir. Momentum kuvvet ile doğru orantılı olmaktadır. Ayrıca aynı yönlüdür ve kütle değişmez ise bu durum geçerlidir. Kütlenin değişmesi hızın değişmesine de sebep olmaktadır. Bu durumda da momentum değişmektedir.

Açısal momentum L harfi ile gösterilir. Çizgisel momentum vektörünün bir noktaya göre dönmesi ile ifade edilmektedir. Burada açısal hıza bakmak gerekir. Birim zamanda alınan yola hız adı verilir. V=x/t formülü ile ifade edilir. Dışarıdan bir kuvvet ile sisteme uygulanmaz ise momentum sabit kalmaktadır. Sisteme dışarıdan biri tork uygulamaz ise açısal momentum da sabit kalmaktadır.

Açısal Momentum Formülü Nedir?

Bir cismin dönüş hareketine devam etmek istemesi açısal momentum ile açıklanabilmektedir. Cismin hızı kütlesi ve şekline göre bu durum değişkenlik gösterir. Simetri ekseninde dönen cisimlerin açısal momentumu eylemsizliğin ürünü olarak hesaplanır Açısal momentum formülü L = lw şeklinde olmaktadır. Bu nedenle açısal momentum dönüş lineer momentumu şeklinde de ifade edilmektedir.

Kendi dönüş ekseni dikkate alındığı zaman küçük cisimlerde açısal momentum lineer dönüş momentumu ile de ifade edilmektedir. Cismin kütlesi ile hızının dönüş ekseninin yarıçapına bölünmesi ile sonucu bulmak mümkün olmaktadır. Buna göre açısal momentum formülü L = r x lw olarak ifade edilmektedir.

By Editor

Haber Articles Dizin Makale Kaliteli Backlink Film Dizi Sohbet Odaları Antalya Boya Seo Hzimetleri E haber Türk 7/24haber Free Backlinks Free Shop Yüksek DR Backlink Articles Directory Articles Backlink Dofollow Backlink Dofollow Backlink Platform Footer Backlink Backlink News Haber